Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-10-19

SRATs förbundsordförande: Stort att så många barnmorskor samlas

Barnmorska lyssnar på en gravidmage

Jag är stolt och glad över att Svenska Barnmorskeförbundet i dagarna håller en stor och välbesökt konferens kring reproduktiv hälsa!

Det är ständigt aktuellt att kämpa för kvinnors rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Kanske är det viktigare än någonsin just nu. Globalt ser vi tydliga försök att inskränka de friheter som tagit århundranden för kvinnor att erövra. I demokratiska länder som USA, Polen och Spanien hotas aborträtten. Kvinnors rätt till sin egen kropp eller att få tillgång till preventivmedel är starkt inskränkt i många delar av världen. I Sverige har vi en bit kvar till en likvärdig kvinno- och förlossningsvård från norr till söder.

Nu samlas omkring 500 yrkesverksamma barnmorskor i Stockholm för att diskutera professionsfrågor, aktuell forskning och en hel del fackliga frågor. Under två späckade dagar kommer det att bli tydligt vad barnmorskeprofessionen kan bidra med – för alla kvinnors självklara rätt att få en god vård från pubertet till hög ålder. Barnmorskeförbundet är en viktig samlande kraft för svenska barnmorskor. Tillsammans visar de vägen för en evidensbaserad och likvärdig kvinnovård!

Anitha Wijkström
förbundsordförande i SRAT

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...