Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-03-01

SRAT lanserar sin vision

SRAT är ett samhällsbärande och nära fackförbund som med stolthet och mod hos individer och föreningar är en självklar aktör i en föränderlig omvärld.

Visionen som arbetats fram på uppdrag av SRATs förbundsstyrelse, är vår målbild för framtiden.

Filmen nedan sammanfattar processen och förklarar visionen. På srat.se/vision finns denna film, en ny fin illustration, text och en film där förbundsstyrelsens ledamöter reflekterar över visionen.

I nästa nummer av Essens (1-2021) publiceras en kort intervju med förbundsordförande Anitha Wijkström och förbundsdirektör Anders Berndt om visionen.

Föreningarna kommer nu att få stöd i att skapa eller tydliggöra en egen vision i relation till förbundets vision. Förhoppningsvis kommer även ni medlemmar att känna igen visionen i verksamheten.

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...