Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-05-17

SRAT i Saco Studentråd

Den 15-16 maj hade Saco Studentråd kongress. SRAT har fortsatt plats i styrelsen.

Logopedstudenten Alva Söderbäck omvaldes till ledamot i styrelsen och Amanda Smeds, även hon ogopedstudent, valdes till verksamhetsrevisor.

Grattis säger vi! Det är viktiga uppdrag som nu ska utföras av SRAT-medlemmar. 

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...