Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-09-02

Skadestånd i stället för semester - kortsiktig lösning

Barnmorska lyssnar på en gravidmage

Barnmorskor på kvinnokliniken i region Kronoberg fick sin semester i somras indragen eller ändrad med kort varsel (mindre än en månad).

Barnmorskorna hade erbjudits att frivilligt, mot ekonomisk kompensation, avstå eller ändra sin redan beviljade semester. SRAT:s barnmorskor valde att tacka nej till detta för att tydliggöra att pengar inte kan ersätta behovet av semester och återhämtning. För att klara sommarens bemanning tvingades arbetsgivaren därför att använda sin lagliga rätt att dra in eller ändra redan fastställd semester. Efter förhandling - där SRAT åberopade en tidigare dom i Arbetsdomstolen (AD 2017:33) - beslutades att de 12 barnmorskorna fick 10.000 kronor vardera i skadestånd

- Ersättning löser inte det problem med bemanning som många av Sveriges regioner har, säger förhandlare Christel Bridal. Men dras semester in med så kort varsel för att kortsiktigt lösa en bemanningsproblematik bör också ersättning utgå till de arbetstagare som inte får den semester de så väl behöver.

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...