Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-11-15

Oroande att optiker har svårt att hinna ta pauser

Manlig optiker genomför synundersökning o en kvinnlig patient

PRESSMEDDELANDE. Endast nio procent av de anställda i privata optikföretag har kunnat ta paus varje dag under sina arbetsdagar det senaste halvåret. Hela 14 procent mår dåligt på sin fritid för att de inte får tillräcklig återhämtning i arbetet – trots det betydligt lägre kundtrycket under pandemin. Det visar en rapport av fackförbundet SRAT om raster och pauser för anställda i optikbranschen.

Fackförbundet SRAT genomförde en medlemsenkät till medlemmar i Svensk Optikerförening våren 2021. Enkäten visar att alltför många anställda inte får den återhämtning i arbetet som krävs för att arbetsmiljön ska vara hållbar. SRAT vill nu att arbetsgivare i optikbranschen vidtar åtgärder för att leva upp till Arbetstidslagens och Optikeravtalets skyldigheter när det gäller raster, pauser och anställdas möjligheter till återhämtning i arbetet.

—   Anställda i optikbranschen får slita hårt när arbetsdagarna är så fullbokade, säger Unni Rosengren, styrelseledamot i Svensk Optikerförening. Det gör mig skakad att så många optiker mår dåligt på sin fritid för att de inte får tillräcklig återhämtning. Optiker ska inte behöva ha stressiga luncher eller långa arbetsdagar helt utan pauser.

SRAT:s undersökning visar att hela 5 procent av de anställda i optikbranschen inte har kunnat ta lunchrast under ett arbetspass som är fem timmar eller längre. Bara nio procent av de anställda har kunnat ta en kortare paus varje dag under sina arbetsdagar det senaste halvåret. Hela 14 procent svarar att de aldrig kunnat ta paus i arbetet och 30 procent uppger att de sällan haft möjlighet till paus. Många optiker berättar också om att det hårda kundtrycket gör att raster måste användas till att skriva journaler eller att göra administrativt arbete.

—   Bristen på återhämtning riskerar att gå ut över anställdas hälsa, säger Sverker Jutvik, förhandlare på fackförbundet SRAT. När du jobbar minst fem timmar har du rätt till en ostörd rast. Arbetsgivare måste planera för arbetsdagar som ger anställda möjlighet att koppla bort jobbet och slappna av en stund. Annars blir arbetsmiljön inte hållbar i längden.

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...