Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-03-31

Nytt kollektivavtal klart för gym- och friskvårdsföretag

Samtliga parter hade en lång rad yrkande med sig in i förhandlingarna, den signerade överenskommelsen återspeglar inte alla krav som parterna initialt gått in med. Förhandlingsklimatet har avspeglat bland annat pandemiläget och att detta kollektivavtal är ett av de sista som förhandlas på arbetsmarknaden. Nu är vi mål med förhandlingarna och är glada att meddela att ett nytt avtal, med bättre villkor är klart.

Det nya avtalet gäller från den 1 april 2021 till och med 31 augusti 2023. Villkoren förlängs i sin helhet men med förändringar om:

  • Flexpension
  • Tilläggsersättningar
  • Föräldralediga och sjukskrivna
  • Arbetsmiljö

Lönerevisionsdatum

  • 2,9 procent från den 1 april 2021
  • 1,8 procentfrån den 1 september 2022
         

Eventuella frågor ställs till förhandlare Evalinn Wilke, evalinn.wilke@srat.se eller Åsa Arkestål, asa.arkestal@srat.se

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...