Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-10-25

Ny styrelse i SRAT

Vid SRATs extra förbundsmöte den 22 oktober 2021 valdes ny styrelse.

Så här ser SRATs förbundsstyrelse ut från och med den 22 oktober 2022

Förbundsordförande

Magnus Nordström, Utrikesförvaltningens personalförening

1:e vice förbundsordförande

Ola Blomqvist, Svensk Flygteknikerförening

2:e vice förbundsordförande

Ulrika Guldstrand, Svenska Logopedförbundet

Ledamöter

Anders Jansson, SRAT Arbetsmarknad

Andreas Lövdahl, HälsoAkademikerna

Eva Nordlund, Svenska Barnmorskeförbundet

Yvonne Nyblom, Sveriges Tandhygienis örening

Ulf Ohlsson, SRAT Posten

Camilla Robertsson, SRAT:s allmänna förening

Samer Sada, Trafik och Järnväg

Petra Strömberg, SRAT Kustbevakning

Marie Wallman Andersson, Svensk Optikerförening

Patrik Wikand, Lotsförbundet

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...