Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-10-22

Magnus Nordström ny ordförande i SRAT

Magnus Nordström

PRESSMEDDELANDE. Sacoförbundet SRAT valde idag Magnus Nordström till ny förbundsordförande. Han har varit ordförande för Utrikesförvaltningens personalförening i sju år och har varit ledamot i SRAT:s förbundsstyrelse i sex år. Magnus Nordström har arbetat som diplomat i Utrikesförvaltningen och då bland annat varit utstationerad till Abu Dhabi och Rom.

- Jag är otroligt tacksam att få förtroendet att representera SRAT som förbundsordförande, säger Magnus Nordström, nyvald ordförande. För mig har förbundets medlemsnära arbete varit ett oumbärligt stöd för mig som förtroendevald. SRAT är en mångfacetterad facklig ädelsten som jag vill vårda och utveckla.

Fackförbundet SRAT är ett Sacoförbund med drygt 21 000 medlemmar i olika samhällsbärande professioner. Medlemmarna är akademiker som arbetar inom hälsa, kommunikation och förvaltning.​ I helgen håller SRAT förbundsmöte i Nacka Strand där ombuden har valt ny förbundsordförande och förbundsstyrelse.

Den nyvalde ordföranden vill särskilt lyfta frågor om medlemmarnas arbetsmiljö och möjligheten till ett stimulerande arbetsliv med goda villkor.

- Jag tycker att det är viktigt att föra dialog och skapa förståelse, säger Magnus Nordström. Mitt mål är förbättra medlemmarnas villkor genom att vi tillsammans i SRAT stödjer varandra att ta vara på våra föreningars unika intressen.  I det behöver vi även nära samarbete med andra Sacoförbund och tät kontakt med arbetsgivare och makthavare.

Mer om Magnus Nordström

  • Arbetat i Utrikesförvaltningen som diplomat i 24 år
  • Utlandsstationerad i cirka nio år i Rom och Abu Dhabi
  • Tills nyligen arbetat med strategiska frågor relaterade till Sveriges civila bidrag till internationella insatser för krishantering och fredsfrämjande och varit Sveriges representant i Europarådets kommitté om Artificiell Intelligens i förhållande till mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och demokrati.
  • Har en Politices Magister från Uppsala universitet. Statskunskap och internationell politik som huvudämnen.
  • Ordförande för Utrikesförvaltningens personalförening i totalt sju år
  • Förbundsstyrelseledamot i SRAT i sex år
  • Gillar att resa och löpträna
  • Studerar filosofi på distans och drömmer om att ta flygcertifikat

Senaste nyheter

25 november 2021, 15:30

”Kvinnovården behöver barnmorskors kompetens”

Svenska barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund och SRATs förbundsordförande Magnus Nordström Svenska barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund och SRATs förbundsordförande Magnus Nordström

Det behövs ett nationellt krafttag för att förmå barnmorskor att stanna kvar i yrket, anser Eva...

19 november 2021, 08:20

Nu krävs bättre villkor för kompetensutveckling

Ida Kåhlin, förbundsordförande i DSveriges Srbetsterapeuter och magnus Nordström, förbundsordförande i SRAT Ida Kåhlin, förbundsordförande i DSveriges Srbetsterapeuter och magnus Nordström, förbundsordförande i SRAT

DEBATT. Ökade möjligheter för omställning och kompetensutveckling måste till i kommuner och...

15 november 2021, 08:00

Oroande att optiker har svårt att hinna ta pauser

Manlig optiker genomför synundersökning o en kvinnlig patient Manlig optiker genomför synundersökning o en kvinnlig patient

PRESSMEDDELANDE. Endast nio procent av de anställda i privata optikföretag har kunnat ta paus var...