Akademiker i samhällsbärande professioner

Sveriges Radio 2021-09-30

Lotsförbundets ordförande på radio

Lotsen Patrik Wikand i arbetskläder på en båt

Lotsförbundets ordförande Patrik Wikand berättar om sitt jobb på P4 Sveriges Radio. Har mästarlotsen Patrik Wikand Sveriges bästa jobb? Ja, säger han själv.

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...