Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-11-02

Karriärutveckling för akademiker - ny rapport

AkademikerAlliansen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt Sobona har nu avslutat arbetet med en rapport om karriärutveckling för akademiker, ett arbete som parterna kom överens om i en tidigare avtalsförhandling.

Tydliga karriärvägar är en viktig fråga för medlemmar i AkademikerAlliansens förbund och också en prioriterad fråga för SKR. Därför kom parterna överens om att göra denna undersökande rapport, som utgår från flera lokala exempel på karriärmodeller. 

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...