Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-06-07

Ett förändrat LAS måste ge SRATs professioner förbättrade omställningsvillkor

Tre pilar med texterna trygghet, omställning och anställningstrygghet

Idag har regeringen presenterat förslag om förändringar i Lagen om anställningstrygghet, LAS, tillsammans med samarbetspartierna. Förslagen om trygghet, flexibilitet och omställning på arbetsmarknaden ligger i linje med parternas överenskommelse från slutet av 2020. Ett förslag är att införa ett nytt offentligt omställningsstudiestöd för den som har arbetslivserfarenhet.

Stödet ska stärka anställdas framtida ställning på arbetsmarknaden. Dagens förslag innebär att arbetsgivaren får rätt att göra tre undantag från turordningsreglerna jämfört med dagens två. Det ska även vara fortsatt möjligt att göra lokala undantag från turordningsreglerna.

För SRAT är det viktigt att få till en anställningstrygghet där också den offentliga sektorn får stärkta möjligheter till kompetensutveckling i arbetet.

- Vi hade aldrig kommit så här långt utan förhandlingarna mellan oss parter, säger Anitha Wijkström, förbundsordförande. Den svenska modellen är det som gör det möjligt att lösa svåra knutar på arbetsmarknaden. Men jag vill fortfarande varna för riskerna med politisk inblandning i väl fungerande kollektivavtal. För SRAT är det oerhört viktigt att våra professioner får förbättrade omställningsvillkor för att fördjupa sin kompetens i ett föränderligt arbetsliv.

Regeringens förslag ska nu ut på remiss och sedan ska riksdagen anta lagförslagen.  Först därefter kan parterna inom den privata sektorn komma överens om ett nytt huvudavtal, men det kräver att politikerna antar dagens lagförslag i sin helhet.

- Vi behöver en bra balans mellan trygghet och flexibilitet, säger Anitha Wijkström. Våra medlemmar är välutbildade experter som behöver kunna arbeta ifrågasättande och självständigt för att kunna utöva sin profession fullt ut. Då behöver vi en lagstiftning som möjliggör både trygghet och goda omställningsmöjligheter.

Eventuella frågor kan ställas till:

Förhandlingschef Mats Eriksson, mats.eriksson@srat.se, 08 442 4481
Förbundsjurist Sophie Silverryd, sophie.silverryd@srat.se, 08-442 4474

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...