Akademiker i samhällsbärande professioner

Debattartikel Dagens Samhälle 2021-08-25

Blir studiestödet för omställning bara ett kostsamt slag i luften?

Kvinna sitter och studerar vid dator och böcker

Arbetsgivare i välfärden måste ta ett större ansvar för att skapa attraktiva utvecklings- och karriärvägar för samhällsviktiga professioner, skriver SRATs förbundsordförande Anitha Wijkström.

De så kallade bokstavsutredningarna har förslagit ett antal förändringar i lagen om anställningsskydd (las) som luckrar upp anställdas trygghet. SRAT menar att förslagen till försvagningar av anställningstryggheten inte vägs upp av förstärkta möjligheter till kompetensutveckling och omställning för offentliganställda. Förslaget om att införa ett omställningsstudiestöd är bra – men det räcker inte. 

Många i de legitimationsyrken som SRAT organiserar får alldeles för lite tid och resurser för kompetensutveckling och obefintliga möjligheter att specialisera sig i sin profession. 

Barnmorskor stöter ibland på motstånd från arbetsgivarhåll när de vill vara tjänstlediga för att studera eller forska eller får för lite utrymme till kontinuerlig kompetensutveckling för att hålla sig uppdaterade i yrket. 

Logopeder som arbetar i kommuner får nästan ingen kompetensutveckling alls och utbudet av utbildningsmöjligheter är alldeles för skralt. 

När det gäller tandhygienister finns det bland annat behov av fler disputerade. Här behöver arbetsgivare uppmuntra yrkesverksamma tandhygienister att börja forska eller undervisa för att säkra framtidens kompetens i professionen. 

Audionomer som arbetar i regioner upplever att det är svårt att erövra nya och mer kvalificerade uppgifter.  Arbetsgivare satsar inte på vidareutveckling och missar därmed potentialen hos yrkesgruppen. Audionomer har kvalifikationer som inte används i befintliga verksamheter, vilket inte är gynnsamt för folkhälsan.

I dag ägnar sig välfärdens arbetsgivare nästan uteslutande åt att klara den kortsiktiga bemanningen. Det duger inte! Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pekar själva på att det behövs omkring 40 000 fler medarbetare inom hälso- och sjukvården fram till 2026. Att anställda får kontinuerlig kompetensutveckling och breda möjligheter till karriärvägar är en förutsättning för att attrahera och behålla dem i allt från kvinnovården till äldreomsorgen.

Bokstavsutredningarna föreslår utökat antal undantag i las, försämringar av den enskildes möjligheter till lön och trygghet vid tvister om uppsägningar och att saklig grund i lagen ersätts med det nya begreppet sakliga skäl. Det är tre förslag som försvagar anställdas rättigheter. SRAT menar att förslagen om omställning och kompetensutveckling främst sätter den privata sektorns behov i centrum. För anställda i kommuner och regioner räcker inte ett omställningsstudiestöd. 

SRAT föreslår:

  • Att arbetsgivare tar ansvar för det långsiktiga kompetensbehovet i kommuner och regioner och skapa tydligare kopplingar till akademin och forskningen i sina tjänster.
  • Att arbetsgivare uppmuntrar medarbetare som vill utvecklas i sin profession eller ägna sig åt forskning.
  • Att staten arbetar för att öka utbudet på högskolenivå av distansutbildningar, enstaka kurser och utbildningar för yrkesverksamma akademiker

Som part tar SRAT självklart ansvar för att underlätta flexibilitet och omställning på arbetsmarknaden för akademiker. Men arbetsgivare i välfärden måste ta ett större ansvar för att skapa attraktiva utvecklings- och karriärvägar för samhällsviktiga professioner. Utbildningen inom högskola och universitet måste också rikta sig till seniora yrkesarbetande som behöver specialisera sig i sin profession eller bredda sin kompetens. Annars riskerar omställningsstudiestödet att bli ett kostsamt slag i luften. 

Anitha Wijkström, 
förbundsordförande i fackförbundet SRAT

Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 25 augusti 2021

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...