Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-03-19

Kontrollera och uppdatera din e-postadress

Behöver vi skicka ut information är det viktigt att alla medlemmar har sin e-postadress uppdaterad. E-post är vår viktigaste kanal tillsammans med vår webb.

Gå in på Min sida och kolla att du har en aktuell e-postadress registrerad. Det är bra om din primära e-postadress är en privat adress och inte till ditt jobb. 

Vi får tyvärr en del studsar på felaktiga e-postadresser. Fick du inte e-postutskicket* den 17 mars som skickades till alla utom passiva och pensionärer är det dags att göra en koll på Min sida

Har du frågor kring detta skicka ett meddelande till kommunikatör Marie Norell, marie.norell@srat.se 

* Vi informerade om denna sida

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...