Akademiker i samhällsbärande professioner

www.ptk.se 2020-03-10

Tjänstepensionen allt viktigare! Du öppnar väl ditt röda kuvert!?

Röda kuvertet går ut till alla som har tjänstepensionen ITP. I början av mars börjar kuvertet skickas ut till digitala och fysiska brevlådor.

Grattis till dig som har fått ett rött kuvert från Collectum! Här är en enkel checklista för dig som vill veta mer om vad din tjänstepension fyller för funktion.

  • Alla har inte förmånen att få ett rött kuvert. Kolla in filmen om varför just du är utvald.
  • Öppna kuvertet och läs innehållet. Verkar något oklart kan du använda läsguiden här Collectum: Röda kuvertet.
  • Gör en rådgivning på Rådgivningstjänst.se och kolla om du behöver uppdatera eller ändra något förra året.
  • Logga in på Collectum.se om du får rådet att förändra något
  • Logga in på minpension.se för att få överblicken över hela din pension.
  • Lägg stolt kuvertet åt sidan och njut av det faktum att du ger din pension den omtanke den faktiskt är värd.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...