Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-10-01

Remissvar: En moderniserad arbetsrätt

SRAT ansluter sig till Sacos remissvar.

SRAT befarar att flera av utredningens förslag kommer vara starkt processdrivande. Om åratal av praxis blir irrelevant kommer det ta flera år och många domstolsprocesser innan en ny praxis till ledning för parterna finns tillgänglig.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...