Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-11-13

Remissvar om minimilöner

EU-kommissionens förslag till direktiv om minimilöner är ute på remiss till arbetsmarknadens parter.

SRAT har i sitt svar till Saco varnat för att bakom, de för svenska öron så behagliga, uttalandena om respekt för kollektivavtal och för nationella system döljer sig en betydligt bistrare verklighet i direktivets artiklar (=paragrafer). Av dessa framgår tvärtom att svensk lönesättning kommer inte att få fortsätta som nu utan minimilöner måste införas. Minimilöner är svåra att kombinera med individuell och differentierad lön. Dessutom riskerar minimilöner att göra det svårt för arbetstagare att få löner som ligger över den fastställda minimilönen, det blir en lönemässig ”race to the bottom”. 

Saco kommer svara Arbetsmarknadsdepartementet för samtliga Sacoförbund och därefter kommer riksdag och regering avgöra hur Sverige kommer ställa sig i frågan. Men SRAT har redan nu tagit ställning mot minimilöner och för arbetsmarknadens parters och individens avtalsfrihet.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...