Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-04-24

Ny ordförande i Saco-S

Vid Saco-S årsmöte den 23 april valdes Anna Steen, Akavia till ny ordförande efter Lena Emanuelsson.

Sandra Kamlin, SRAT omvaldes till revisorssuppleant och Sophie Silverryd, SRAT omvaldes till sammankallande i valberedningen.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...