Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-04-24

Ny ordförande i AkademikerAlliansens representantskap

Vid AkademikerAlliansens årsmöte den 23 april valdes SRATs förbundsordförande Anitha Wijkström till ordförande i representantskapet under ett år.

Sandra Kamlin, SRAT omvaldes till revisor i AkademikerAlliansen.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...