Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-03-24

Några ord från förbundsordförande Anitha Wijkström

Nu sätts samhällets krisberedskap verkligen på prov. Alla måste ta sitt ansvar för att minimera en vidare smittspridning av det nya coronaviruset i samhället.

För SRATs del är det självklart att anpassa vår verksamhet efter de förhållanden som råder. Vi följer noga händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vårt digitaliserade kansli finns tillgängliga och arbetar stenhårt för att ge råd, service och stöd i olika fackliga och arbetsrättsliga frågor.

På SRATs webb uppdaterar vi fortlöpande information som är av betydelse för våra medlemmars yrkesutövning och arbetsförhållanden.

Vi har full förståelse för att det är osäkert och tufft för många av er just nu. Precis som alltid är du varmt välkommen att kontakta kansliet om du har några frågor och om hur du ska agera.

Ring oss (08-442 44 60 vx) eller skicka e-post, vi finns där för just dig!

Anitha Wijkström
förbundsordförande

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...