Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-03-18

Lyckat digitalt möte - tips

Nu när många har arbetsplatsen i bostaden kommer digitala möten att vara sättet att hålla möte på. Nedan finns tips på hur mötet blir lyckat.

Checklista för ett lyckat digitalt möte

 • Anslut i tid
 • Ha bra ljudutrustning (hörlurar med mikrofon)
 • Kommunikation och dialog (se till att ni hör varandra)
 • Testa ljudet (innan mötet)
 • Stäng av ljudet på din egen mikrofon när du inte pratar så kommer inte eventuella bakgrundsljud in i mötet (hundar, barn, tv, hosta etc)
 • Skapa lika förutsättningar för alla genom tydlig struktur och schyssta spelregler för samtalet
 • Organiserad agenda
 • Använd video (m det är många deltagare kan dock uppkoplingen bli svajig med video, stäng då av den)
 • Fördela ordet, anmäl ordet i chattfunktion om sådan finns
 • Våga testa, våga göra fel och lär av varandra!
 • Långa digitala möten är påfrestande, håll mötet effektivt och under max en timme. Om det behövs längre tid, lägg in paus.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...