Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-10-01

Ingen överenskommelse mellan parterna

Em korsning, grusvägar som går åt två håll

I natt strandande förhandlingarna mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Förändringar genom kollektivavtal är det enda långsiktigt hållbara alternativet för att förbättra anställningstryggheten och flexibiliteten på alla delar av arbetsmarknaden. Det menar PTK som också anser att en överenskommelse mellan parterna om hur relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare ska se ut i framtiden är nödvändig.

– Viljan att träffa ett avtal har varit mycket stark bland alla parter och stor kraft har lagts på att arbeta fram förslag som är bra för anställda, arbetsgivare och för samhället. En av våra föresatser var att förhandla ända in i kaklet. Det har vi gjort och det är vi stolta över, säger Martin Linder, PTK:s ordförande.

PTK anser av anställningstryggheten behöver utvecklas och att förändringar genom såväl lagar som kollektivavtal är den enda lösning som har förutsättningar att fungera på lång sikt. Både genom det skapar förutsättningar för parterna att finna lösningar ute på arbetsplatserna som alla tjänar på, men också för att de sociala trygghetssystemen och andra delar av välfärden är sammanlänkade med det system som innebär att parterna reglerar villkoren på arbetsmarknaden. 

- Vårt mål är att alltid stärka anställningstryggheten för våra medlemmar och samtidigt bidra till flexibilitet på arbetsmarknaden. De genomgripande förändringar på flera områden som är nödvändiga för att uppnå detta kräver att arbetsmarknadens parter håller i taktpinnen, säger Martin Linder. 

PTK menar också att nuvarande regelverk i grunden fungerar väl och står rustat för att bland annat hantera den period av omställning på arbetsmarknaden som Sverige står inför.

– Det är viktigt att påminna sig om vi redan i dag har kollektivavtal som fungerar bra. Det finns alltså ingen anledning att från politiskt håll snabbt och utan förankring med de organisationer som står närmast företagen och de anställda driva igenom stora förändringar som ändrar spelreglerna på arbetsmarknaden, säger Martin Linder.

Förhandlings- och samverkansrådet PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 26 fackförbund. PTK arbetar för att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett bra och tryggt arbetsliv – och en bra pension.

Så här kommenterar Saco:

Saco ser oerhört allvarligt på situationen. Om politikerna nu skulle fatta beslut som försämrar maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetstagarnas nackdel vore det en krigsförklaring mot den svenska modellen.

- Utredningens förslag om ett försämrat anställningsskydd kommer inte att lösa de problem som finns på svensk arbetsmarknad. Det måste politikerna inse, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Parterna hade en orimlig uppgift. De tvingades till förhandlingsbordet av politiska skäl och under hot om lagstiftning.

Eventuella frågor till SRAT

Förhandlingschef Mats Eriksson
mats.eriksson@srat.se
08-442 44 81

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...