Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-09-04

Kritik mot EU-kommissionens förslag om minimilöner

Samtliga fackförbund i Sverige, Norge, Danmark och Island har i ett gemensamt brev till EU-kommissionen framfört sin kritik mot förslaget om minimilöner.

Vi anser att det inte finns någon rättslig grund för EU att anta ett direktiv om minimilöner och att förslaget hotar den nordiska modellen med starka parter som utan inblandning från riksdag och regering själva kommer överens om löner och andra anställningsvillkor.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...