Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-04-03

Krislägesavtal Region Stockholm

Idag den 3 april 2020 beslutade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att aktivera Krislägesavtalet för Region Stockholm avseende Intensivvårdsverksamheten.

Krislägesavtalet träffades mellan AkademikerAlliansen och SKR under 2019 till vilket Läkarförbundet och Vårdförbundet nyligen anslutit sig. Regionen har uttömt de möjligheter som kollektivavtalen innehåller för att säkra bemanningen i verksamheten.

Om du som arbetstagare kommer att omfattas och arbeta under Krislägesavtalet kommer att anvisas av din arbetsgivare. Blir du inte anvisad gäller Allmänna Bestämmelser samt de eventuella lokala kollektivavtal som kan finnas.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...