Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-01-17

Kontrolluppgift på fackföreningsavgift

SRAT har rapporterat in de medlemsavgifter som är betalda under perioden 1 januari - 31 mars 2019 till Skatteverket.

Min sida finns nu en kontrolluppgift på det belopp som är aktuellt för dig som är medlem. 

Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018 men avskaffades igen den 1 april 2019.

Det innebär att för inkomstår 2019 medges skattereduktion för fackföreningsavgifter som har betalats före den 1 april 2019.

Skattereduktion medges med 25 procent av den sammanlagda fackföreningsavgiften under året. Detta under förutsättning att den sammanlagda avgiften (kan avse flera fackförbundsmedlemskap) under perioden ovan har uppgått till minst 400 kronor. 

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...