Akademiker i samhällsbärande professioner

regeringen.se 2020-03-11

Karensavdraget slopas

Till följd av coronavirusets spridning i Sverige har kravet höjts om att karensavdraget, som tidigare hette karensdagen, ska slopas.

Avdraget innebär att den som är sjuk inte får någon ersättning under första sjukdagen. 

Men nu slopas avdraget tillfälligt under en och en halv månad (med möjlighet till förlängning), och med omedelbar verkan, och staten ska stå för sjukpenningen under första dagen. Det beskedet gav regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna på onsdagen.

Förhoppningen är att det är en åtgärd som ska minska smittspridningen och belastningen på vården.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...