Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-04-21

Facklig framgång i förhandling om missgynnande i Region Skåne

Barnmorskorna på några förvaltningar i Region Skåne missgynnades genom arbetsgivarens felaktiga tolkning av det löneavtal SRATs medlemmar omfattas av.

Efter förhandlingar mellan SRAT och Region Skåne konstaterade även arbetsgivarparten att missgynnande skett på förvaltningarna Nordväst och SUS och man nu justerar lönerna i efterhand.

- Att kompensera lönerna i efterhand för ett stort kollektiv i är mycket ovanligt och får ses som en extraordinär händelse, säger förhandlingschef Mats Eriksson. Att vi har lyckats så pass bra i förhandlingen är mycket tack vare våra lokala förtroendevalda i Region Skåne. Utan deras fotarbete i form av analyser, dialoger med medlemmar och stöd till kansliet hade den här mycket ovanliga lösningen inte varit möjlig.

Information till barnmorskemedlemmar i Region Skåne skickas ut per e-post. Har du inte fått information ber vi dig gå in på Min sida och kontrollera dina uppgifter.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...