Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-11-11

Förhandlingsläget kommun- och regionsektorn

I förra veckan stod det klart att Kommunal, Vision och Akademikerförbundet SSR tecknat avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Dessa har lagts ut på SKRs webb och uppfattades av en del som att även övriga arbetstagarparter tecknat samma avtal vid den tidpunkten. Så är inte fallet.

SRAT är en del av AkademikerAlliansen som förhandlar vårt centrala avtal på kommun- och regionsektorn. Förhandlingarna mellan parterna är inte klara och vi kommer att informera när vi har kommit till avslut.

Förhandlingsfrågorna diskuteras i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation och beslut fattas av AkademikerAlliansens representatskap. Med anledning av att förhandlingar pågår kan vi inte gå ut med mer information än detta. Vill påminna om att vårt löneavtal HÖK T är ett tillsvidareavtal som är sifferlöst vilket gör att löneprocesserna löper på som vanligt hos arbetsgivarna med revisionsdatum 1 april.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...