Akademiker i samhällsbärande professioner

www.suntarbetsliv.se 2020-11-19

Förebygg sjukskrivning med arbetsanpassning

Människans arbetsförmåga varierar naturligt genom arbetslivet. För att undvika ohälsa och sjukfrånvaro kan arbetsanpassning vara ett bra stöd.

Suntarbetslivs nya verktyg Prehabguiden ger vägledning i såväl förebyggande arbetsanpassning som arbetslivsinriktad rehabilitering. Verktyget riktar sig främst till chefer och skyddsombud, men också till medarbetare som upplever nedsatt arbetsförmåga.

Verktyget är kostnadsfritt och innehåller bland annat samtalsstöd för chef, medarbetaren och skyddsombud, ett självskattningstest av arbetsförmåga för medarbetaren och gruppaktiviteter för att skapa en gemensamförståelse för hur gruppen bemöter någon som inte mår bra.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...