Akademiker i samhällsbärande professioner

www.folksam.se 2020-11-03

Folksam anmäler spridning av personuppgifter till Datainspektionen

SRATs samarbetspartner Folksam har vid en intern kontroll upptäckt att uppskattningsvis 1 miljon personers personuppgifter, varav vissa är att betrakta som känsliga, har delats med digitala samarbetspartner.

Folksam har stoppat denna delning, begärt att uppgifterna raderas hos partnerföretagen och anmält det inträffade till Datainspektionen.

Personuppgifterna har delats i samband med att kunder och besökare har varit i ett köpflöde på folksam.se eller inloggade på Mina sidor till företag såsom Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn samt andra digitala samarbetspartners.

Vi har idag fått information om denna personuppgiftsincident och vi ser mycket allvarligt på det inträffade, säger SRATs förbundsdirektör Anders Berndt. Vi hänvisar alla frågor om incidenten till Folksams kundtjänst, 0771-950 950.

Läs mer:

https://www.folksam.se/kundservice/spridning-av-personuppgifter

https://nyhetsrum.folksam.se/sv/2020/11/03/folksam-anmaler-delning-av-personuppgifter-till-datainspektionen/

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...