Akademiker i samhällsbärande professioner

www.suntarbetsliv.se 2020-11-11

Få ut mer av era möten

Tänk dig att du jobbar på en arbetsplats där alla möten är effektiva och meningsfulla. Möten där ni får saker gjorda och alla känner sig engagerade och mår bra. Nu kan det bli verklighet, med Suntarbetslivs verktyg Bättre möten.

Vad är det som gör ett möte bra? Enligt en kommunikationsmodell som bygger på forskning finns det fem perspektiv som behöver samspela för att möten ska bli så bra som möjligt.

  • Positiva perspektivet – ger ett positivt samtalsklimat som gynnar samarbetet 
  • Utforskande perspektivet – uppmuntrar utforskande frågor
  • Berättande perspektivet – gör att all kunskap kommer fram
  • Inifrånperspektivet – stärker gruppen genom fokus på egna resurser och tillgångar
  • Utifrånperspektivet – för in hur omvärlden påverkar och påverkas

Så hur gör man?

I Bättre möten får gruppen möjlighet att träna på modellen. Det finns också ett test som visar vilket samtalsmönster gruppen har och vilka perspektiv gruppen behöver stärka ytterligare. Med hjälp av testet kan man också följa vilken effekt som träningen får över tid.

Verktyget finns kostnadsfritt på Suntarbetsliv och är till för alla som deltar i eller leder både fysiska och digitala möten, och som vill att de ska fungera så bra som möjligt.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...