Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-09-25

Europas flygfack gör gemensam sak

Åtta organisationer som tillsammans representerar alla personalgrupper inom flyget i Europa har gjort ett gemensamt uttalande med anledning av COVID-krisen - "Time to rethink!"

Svensk Flygteknikerförening, SFF, är en av medlemsorganisationerna i Aircraft Engineers International, AEI. SFF:s ordförande, Ola Blomqvist, som även är ordförande i AEI kommenterade det gemensamma uttalandet så här: “This is a powerful message to the aviation industry and to the political leadership of Europe.”

Den gemensamma skrivelsen är skickad till, bland andra, ansvariga EU-kommissionärer för sysselsättning och sociala rättigheter och för transport samt till direktören för EASA.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...