Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-07-03

Barnmorskornas arbetssituation på Danderyds sjukhus

Då artikel i Dagens Nyheter den 3 juli 2020 inte helt korrekt återger situationen delar vi SRATs hela svar till journalisten på tidningen.

SRATs svar till journalisten Anna Gustafsson, Dagens Nyheter

Tack för att du hör av dig till SRAT, som är det fackförbund som organiserar bland annat barnmorskor.

Det du skriver nedan* stämmer inte helt. På grund av problem med att få ihop bemanningen på Danderyds förlossning under sommaren, kommer arbetsgivaren att erbjuda barnmorskor individuella överenskommelser innehållande viss ekonomisk kompensation. Det är inte en överenskommelse som har träffats mellan arbetsgivaren och facket, alltså inget kollektivavtal. SRAT har inte suttit i förhandlingar om detta, utan arbetsgivaren har kallat SRAT till informationsmöte med anledning av den pressade situationen och förklarat för oss hur de har för avsikt att lösa den.

För oss som barnmorskornas fackförbund är det viktigt att vi tillsammans med arbetsgivaren kan skapa en långsiktig lösning för att förhindra att en liknande situation uppstår nästa sommar. Årets situation är inte enbart ett resultat av coronapandemin, även om den såklart har påverkat till viss del. Vår erfarenhet visar tyvärr att semesterplaneringen alltid är ett problem för många regioner, varför det är viktigt med en långsiktig lösning för att förhindra dessa återkommande ”sista-minuten-lösningar”. Att arbetsgivaren erbjuder en ekonomisk kompensation kan upplevas som attraktivt för den enskilda barnmorskan, men faktum kvarstår att ekonomisk kompensation inte kan ersätta behovet av ledighet och återhämtning. Vi ser att detta är ett arbetsmiljöproblem men också ett allvarligt hot mot patientsäkerheten.

Återkom gärna om du har fler frågor.

*Jag är journalist på DN och har skrivit om bemanningen av förlossningen på Danderyds sjukhus i sommar, och om den sänkta ersättningen för sommarpassen. Nu har jag förstått att det finns en överenskommelse/avtal men vet inte vad den innebär. Jag har förstått att du suttit med i förhandlingarna och vet mer. Stämmer det? 

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...