Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-06-16

Avtal24 blir Lexly

Vår samarbetspartner Avtal24 byter namn till Lexly.

Juristbyrån erbjuder även fortsättningsvis dig som är medlem i SRAT att utan kostnad skriva privata avtal, som exempelvis testamente, gåvoavtal, samboavtal eller framtidsfullmakt.

Du som är medlem kan skriva dem helt själv via webbverktyget eller utnyttja 30 minuters kostnadsfri rådgivning. Du kan också göra en kostnadsfri behovsanalys som start.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...