Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-12-18

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu signerat. Värdet i avtalet är 5,4 procent på tjugonio månader fördelat på löneökningar och förbättringar av tjänstepensionen.

Avtalet följer det så kallade märket, vilket innebär att den första lönehöjningen träder i kraft sju månader efter att avtalet löpte ut den 31 oktober. Det får man väl se som en form av coronarabatt som alla fått bidra med efter att Industriavtalet blev klart, säger Ola Blomqvist, ansvarig förhandlare för flygteknikerna.

Båda parter hade en lång rad krav med sig in i förhandlingarna. I den signerade överenskommelsen finns inte mycket kvar av dessa krav. De fackliga förhandlarna upplevde att det inte fanns någon vilja hos arbetsgivarna att förhandla om förändringar i avtalet. Med tanke på krisen i flygbranschen så fanns det ändå en förståelse bland de fackliga för att man inte mäktade med att lägga så stor energi på avtalsförhandlingarna. –Jovisst, men vi hade ändå hoppats på att kunna förhandla om förbättringar som inte kostar något eller som kunnat finansieras inom märket, säger Ola Blomqvist och fortsätter, Under givna förutsättningar så är det ändå bra att vi fick med en del saker av värde i överenskommelsen.

Avtalet i korthet:

 • Totalt avtalsvärde: 5,4 procent på 29 månader
 • Löneökningar 
  • 1 juni 2021: 2,7 procent
  • 1 november 2022: 2,0 procent
 • Avsättning till flexpension/deltidspension:
  • 1 juni 2021: 0,2 procent
  • 1 november 2022: 0,2 procent
 • Sänkt ålder för premieinbetalning till tjänstepension. Från 25 till 22 år
  • 1 juni 2021: 0,1 procent
  • 1 november 2022: 0,2 procent

De medlemmar som omfattas av ITP (BRA) får hela värdet som lönehöjning, dvs,

 • 1 juni 2021: 3,0 procent
 • 1 november 2022: 2,4 procent

Tre partsgemensamma arbetsgrupper ska arbeta med följande frågor under avtalsperioden:

 1. Arbetsmiljö och yrkesrelaterade frågor 
  • Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet
  • Behovet av arbetsmiljöutbildningar
  • Yrkets attraktivitet på arbetsmarknaden
  • Riktlinjer för uniformer och arbetskläder
  • Kopplingen arbetsmiljö-yrkesutövning-mänskliga faktorn
 2. Översyn av lönesystem
  • Lönestrukur och lönesystem
 3. Översyn av förhandlingsordning

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...