Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-10-19

Även SRATs företagande medlemmar har drabbats hårt under pandemin

Nio av tio företagande medlemmar har påverkats av pandemins effekter och hälften tror inte att påverkan kommer att öka.

84 procent av respondenterna säger att de har tappat uppdrag under pandemin, varav 48 procent i mycket hög utsträckning. För 84 procent har uppdrag skjutits upp, helt eller delvis, vilket kan innebära att uppdragen ändå kommer att kunna genomföras inom en framtid. 

Några av regeringens stödåtgärder har varit bra, men mer finns att göra. 

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...