Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-07-02

Alltid rabatt på klimatsmarta SJ-resor

Lagom till sommarsemestrarna lanserar SRAT en ny medlemsförmån tillsammans med SJ.

Du som är medlem i SRAT får 10 procents rabatt på resor med SJ under 2020. Resorna måste bokas via SRATs webbplats i en särskild bokningsportal som du kommer åt efter inloggning. 

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...