Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-03-20

Avtalsförhandlingar skjuts upp

Parter inom industrin sagt ja till ett förslag om att skjuta fram slutförhandlingarna tills i höst.

Nuvarande kollektivavtal får därmed förlängd giltighetstid till den 31 oktober 2020. Detta med anledning av Coronaviruset.

I och med detta skjuts samtliga pågående avtalsförhandlingar upp, då industrins avtal sätter det så kallade märket inför övriga avtalsförhandlingar.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...