Akademiker i samhällsbärande professioner

2020

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

2020-12-22 14:26

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

Flygteknikeravtalet klart

2020-12-18 18:32

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

2020-12-10 14:29

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...

Avtal klart för privatanställda optiker

2020-12-07 14:56

SRAT och Svensk Handel har tecknat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 december 2020 till 30...

Bredare uppslutning stärker överenskommelsen ytterligare

2020-12-04 13:02

Nu har PTK och Svenskt Näringsliv anpassat den överenskommelse om trygghet, omställning och...

Nya avtal i hamn mellan Saco-S och Arbetsgivarverket

2020-12-01 14:56

Ett antal personer står och tittar in i kameran. Både kvinnor och män. Ett antal personer står och tittar in i kameran. Både kvinnor och män.

Avtalsförhandlingarna mellan Saco-S och Arbetsgivarverket avslutades på måndagen. De nya avtalen...

Det våras för tjänstemännen

2020-12-01 09:18

En tecknat collage på en hand som håller ett paragraftecken. En tekopp, ett förstoringsglas över en plånbok med pengar, en hjärna på ett papper, en fågel i en hand. En tecknat collage på en hand som håller ett paragraftecken. En tekopp, ett förstoringsglas över en plånbok med pengar, en hjärna på ett papper, en fågel i en hand.

SPANING. När krisen var ett faktum tog tjänstemännen plats i strålkastarljuset – och vann publike...

Tvärstopp

2020-12-01 09:15

En tecknad bild på människor, olika kön och olika hudfärg. De bär munskydd. De är överkryssade med ett stort band där det står Covid-19 En tecknad bild på människor, olika kön och olika hudfärg. De bär munskydd. De är överkryssade med ett stort band där det står Covid-19

GRANSKNING. Inställt. Avbokat. Många egenföretagare har drabbats hårt av coronakrisen – och...

Ny prognos: Goda jobbchanser för akademiker om fem år

2020-11-25 08:54

Göran Arrius med ett citat:Framtiden ser ljus ut för de flesta som nu börjar läsa en högskoleutbildning, trots pandemin Göran Arrius med ett citat:Framtiden ser ljus ut för de flesta som nu börjar läsa en högskoleutbildning, trots pandemin

De som börjar läsa en högskoleutbildning nu har goda framtidsutsikter på fem års sikt. Trots en...

SRAT tar plats i Saco Studentråd

2020-11-20 15:36

Vid extra kongress den 19 november 2020 valdes logopedstudenten Alva Söderbäck in som ledamot i...

AkademikerAlliansen säger nej till nytt avtal inom kommuner och regioner

2020-11-19 14:00

SRAT har genom AkademikerAlliansen beslutat att inte teckna nytt kollektivavtal med Sveriges...

Förebygg sjukskrivning med arbetsanpassning

2020-11-19 08:44

Människans arbetsförmåga varierar naturligt genom arbetslivet. För att undvika ohälsa och...

Remissvar om minimilöner

2020-11-13 14:52

EU-kommissionens förslag till direktiv om minimilöner är ute på remiss till arbetsmarknadens parter.

Förhandlingsläget kommun- och regionsektorn

2020-11-11 16:05

I förra veckan stod det klart att Kommunal, Vision och Akademikerförbundet SSR tecknat avtal med...

Få ut mer av era möten

2020-11-11 13:37

Tänk dig att du jobbar på en arbetsplats där alla möten är effektiva och meningsfulla. Möten där ...

Folksam anmäler spridning av personuppgifter till Datainspektionen

2020-11-03 12:49

SRATs samarbetspartner Folksam har vid en intern kontroll upptäckt att uppskattningsvis 1 miljon...

Agera mot förslaget om minimilön, regeringen

2020-10-29 00:00

DEBATT. Fack och arbetsgivare: Se till att EU omprövar förslaget

Saco: Överenskommelsen mellan parterna går före LAS-utredningen

2020-10-26 11:08

Saco stöder överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv, och vill att regeringen och...

PTK står fast vid överenskommelsen

2020-10-20 13:11

Förhandlingarna om anställningsskydd, omställning och a-kassa mellan Svenskt Näringsliv, PTK och ...

Även SRATs företagande medlemmar har drabbats hårt under pandemin

2020-10-19 14:43

Nio av tio företagande medlemmar har påverkats av pandemins effekter och hälften tror inte att...