Akademiker i samhällsbärande professioner

2019

Fler kvinnor än män tar ut legitimation inom hälso- och sjukvården

2019-02-08 13:47

För de flesta hälso- och sjukvårdsyrkena ökar antalet utfärdade legitimationer och det är fler...

Plats på scen för vårdens största samarbetspris

2019-02-06 17:33

I en komplicerad värld där vårdkedjor blir allt viktigare och stuprör ett allt större hinder, har...

Uppstart med fackliga företrädare för barnmorskorna

2019-01-31 14:55

Idag samlas ett femtiotal barnmorskor, som tagit på sig att vara fackliga företrädare för Svenska...

Arbetsförmedlingen varslar 4500 medarbetare

2019-01-30 10:00

Arbetsförmedlingen har beslutat att varsla 4500 medarbetare om uppsägning på grund av ett minskat...

Brev från Folksam till medlemmar inom Trafik & Järnväg

2019-01-07 08:21

Precis innan jul skickade Folksam ett brev om avslutad gruppförsäkring till medlemmar i Trafik &...