Akademiker i samhällsbärande professioner

2019-09-23

Tema Normer: Udda fågel

Sticker du ut på din arbetsplats? Att vara den som bryter normen kan vara tufft. Det krävs ett medvetet arbete för att alla ska kunna känna sig välkomna på jobbet.

Här får du läsa om att träna dig i normkritik och om barnmorskan Anders Lindbäck som gick mot strömmen!

Senaste nyheter

20 december 2019, 11:12

Nya regler för hur du
kan ta ut din statliga tjänstepension

För dig som är född 1987 eller tidigare, och som omfattas av PA16 avdelning II, gäller nya regler...

16 december 2019, 10:38

Årets brobyggare - dags att nominera

Vem blir årets Brobyggare 2020? Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ för att...

09 december 2019, 14:57

Ny överenskommelse för kompetensutveckling och omställning

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommel...