Akademiker i samhällsbärande professioner

2019-09-18

SRAT klimatkompenserar för 2018

SRAT genomför årliga klimatbokslut sedan ett antal år tillbaka. Vi mäter all vår verksamhet och vår klimatpåverkan minskar.

Klimatbokslutet är ett led i förbundets miljöpolicy. I jämförelse med förra året har SRATs miljöpåverkan ökat en del på grund av resor och övernattningar på det flertalet fackliga kurser som genomfördes under 2018. Från 38 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) till 58,5 ton.

SRAT valde även denna gång att stödja det viktiga projektet Solvatten.

Senaste nyheter

20 december 2019, 11:12

Nya regler för hur du
kan ta ut din statliga tjänstepension

För dig som är född 1987 eller tidigare, och som omfattas av PA16 avdelning II, gäller nya regler...

16 december 2019, 10:38

Årets brobyggare - dags att nominera

Vem blir årets Brobyggare 2020? Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ för att...

09 december 2019, 14:57

Ny överenskommelse för kompetensutveckling och omställning

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommel...