Akademiker i samhällsbärande professioner

www.saco.se 2019-09-26

Så här tycker akademiker om miljö- och klimatkrisen

När akademikerna får peka ut de viktigaste framtidsfrågorna hamnar klimat- och miljöfrågor i topp.

En undersökning - gjord av Novus på uppdrag av Saco -  bland Sveriges akademiker om miljö- och klimatfrågan visar att:

• Åtta av tio akademiker tycker inte att politikerna gör tillräckligt för att komma tillrätta med klimatfrågan.

• En majoritet av akademikerna är beredda att betala mer i skatt om skattemedel öronmärks för att rädda klimatet.

• 84% av akademikerna är intresserade av klimatfrågan.

• Sex av tio akademiker ser sig själva som mer miljömedvetna är genomsnittsmedborgaren i Sverige.

• En majoritet av akademikerna (60%) får ibland eller oftare än så dåligt samvete när de gör saker som anses påverka klimatet negativt.

• Ungefär varannan akademiker känner någon form av miljö- eller klimatskam. Plastsskam toppar följt av shoppingskam och köttskam.

• Akademikerna tycker att Sverige ska gå före andra länder i klimatomställningen och att teknikutveckling och innovationer kommer att lösa frågan. Det finns också en oro för att klimatförändringen gått för långt. De är övertygad om att mänsklig påverkan ligger bakom klimatförändringarna.

Senaste nyheter

20 december 2019, 11:12

Nya regler för hur du
kan ta ut din statliga tjänstepension

För dig som är född 1987 eller tidigare, och som omfattas av PA16 avdelning II, gäller nya regler...

16 december 2019, 10:38

Årets brobyggare - dags att nominera

Vem blir årets Brobyggare 2020? Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ för att...

09 december 2019, 14:57

Ny överenskommelse för kompetensutveckling och omställning

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommel...