Akademiker i samhällsbärande professioner

2019-03-08

Mötet: Lotsar i land

Lotsyrket handlar om att få fartyg säkert i och ur hamn. Men jobbet kan vara riskfyllt. Anna Laurell krossade en del av benet när hon bordade ett fartyg i hög sjö.

Senaste nyheter

20 december 2019, 11:12

Nya regler för hur du
kan ta ut din statliga tjänstepension

För dig som är född 1987 eller tidigare, och som omfattas av PA16 avdelning II, gäller nya regler...

16 december 2019, 10:38

Årets brobyggare - dags att nominera

Vem blir årets Brobyggare 2020? Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ för att...

09 december 2019, 14:57

Ny överenskommelse för kompetensutveckling och omställning

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommel...