Akademiker i samhällsbärande professioner

2019-05-21

Lönerevision för barnmorskor 2019 - vad händer nu?

Vårdförbundet har nu tecknat ett avtal med Sverige Kommuner och Landsting (SKL) angående löner. Detta avtalet påverkar inte de avtal som SRAT är en del av vad gäller löner och andra villkor.

Däremot har SRAT i dialog med arbetsgivarna kommit överens om att vänta med lönerevisionen för SRAT:s barnmorskor tills det har kommit ett nytt avtal mellan Vårdförbundet och SKL. Anledningen till att SRAT har väntat med lönerevisionen för barnmorskorna är att vi som förbund bedömer att det kan finnas praktiska vinster i att arbetsgivarna reviderar alla barnmorskorna vid ett och samma tillfälle oavsett facklig tillhörighet. Denna bedömning har vi gjort i år eftersom barnmorskorna är en ny grupp inom SRAT och att Vårdförbundets avtal skulle omförhandlas. Inför 2020 är det HÖK-T och dess tidsramar som gäller för samtliga SRAT-medlemmar.

SRAT och SRAT:s lönedelegationer kommer nu att förbereda lönerevisionerna för barnmorskorna i linje med vad som kommunicerats med respektive arbetsgivare på regionerna. Information kommer att gå ut till SRAT:s lokala förtroendevalda och det finnas alltid en förhandlare på SRAT som har ett övergripande ansvar för löneprocessen inom varje region. Utgångspunkten är också att det är dialogmodellen - det vill säga lönen sätts i dialog mellan lönesättande chef och medarbetare - som gäller.

Några arbetsgivare har redan startat processen kring löner för barnmorskor exempel på en sådan arbetsgivare är Region Skåne.

Senaste nyheter

20 december 2019, 11:12

Nya regler för hur du
kan ta ut din statliga tjänstepension

För dig som är född 1987 eller tidigare, och som omfattas av PA16 avdelning II, gäller nya regler...

16 december 2019, 10:38

Årets brobyggare - dags att nominera

Vem blir årets Brobyggare 2020? Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ för att...

09 december 2019, 14:57

Ny överenskommelse för kompetensutveckling och omställning

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommel...