Akademiker i samhällsbärande professioner

2019-03-25

Kollektivavtal barnmorskor

Lag och Avtal har en artikel (se länk nedan) där temat är att barnmorskorna riskerar en ny ”hamnarbetarkonflikt”. Artikeln belyser flera olika sidor där också SRAT har kommit till tals.

Hamnarbetarkonflikten bottnar i att Svenska Hamnarbetarförbundet vill ha kollektivavtal på de arbetsplatser där de organiserar medlemmar. SRAT har sedan länge kollektivavtal inom det landstingskommunala avtalsområdet och därmed också rätten till inflytande på alla nivåer. Det finns därför inget samband mellan hamnarbetarkonflikten och barnmorskornas val att organisera sig i SRAT.

Vi kan företräda våra barnmorskor i både samverkan och MBL. Vi får utse fackliga förtroendevalda enligt Förtroendemannalagen och vi kan också utse skyddsombud i enlighet med Arbetsmiljölagen.

Vi är en del av Akademikeralliansen och kan via AkademikerAlliansen påverka de centrala avtalen som berör all verksamhet inom regioner och kommuner. Vi har rätten att förhandla fram lokala kollektivavtal och exempel på det kan vara lokala arbetstidsavtal som hanterar nattarbete.

Det är korrekt att vi inte kan påverka Vårdförbundets avtal HÖK 16 och den bilaga som centralt reglerar nattarbetstid. Men vi har ett eget centralt kollektivavtal HÖK T tillsammans med 17 andra Sacoförbund. HÖK-T har samma status som HÖK 16 i förhållande till Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Kollektivavtalen binder förbund och inte yrkesgrupper. Det är idag vanligt att yrkesgrupper inom detta område kan vara organiserade i olika förbund och därför omfattas av olika avtal och det måste arbetsgivarna förhålla sig till.

Vad gäller tillämpningen av nattarbetstid så har arbetsgivarna valt av praktiska skäl att tillämpa de lokala avtal som nu gäller på de arbetsplatser som barnmorskor arbetar på vilket vi också tycker är bra. Vad som händer framåt med våra avtal är en framtida förhandlingsfråga för oss.

Senaste nyheter

20 december 2019, 11:12

Nya regler för hur du
kan ta ut din statliga tjänstepension

För dig som är född 1987 eller tidigare, och som omfattas av PA16 avdelning II, gäller nya regler...

16 december 2019, 10:38

Årets brobyggare - dags att nominera

Vem blir årets Brobyggare 2020? Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ för att...

09 december 2019, 14:57

Ny överenskommelse för kompetensutveckling och omställning

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommel...