Akademiker i samhällsbärande professioner

2016

Nytt samverkansavtal klart inom staten

2016-04-29 14:06

Saco-S, Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och Seko har undertecknat ett nytt ramavtal för samverkan –...

Kategorier: Kollektivavtal, Förtroendevald, Statlig sektor

Sju råd om att ge feedback

2016-04-28 10:51

Saco Chefsråd har tillsammans med ledarskapsexperten Johan Nordenfelt tagit fram sju råd till...

Kategorier: Chef

SRATs förening för
flygpersonal nedlagd

2016-04-15 16:13

Svensk Flygpersonalförening SFPF hade sitt sista möte den 7 april och de beslutade då att lägga n...

Kollektivavtalets dag
Dina pengar – med och utan kollektivavtal

2016-03-17 14:41

Kollektivavtalet har en stor ekonomisk betydelse när du går i pension eller när du av olika...

OSA-kompassen
Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

2016-03-15 09:47

OSA-kompassen är en samling utvalt material som stöttar dig som är chef eller skyddsombud i att...

Kategorier: Chef, Förtroendevald

Vill du vara med i chefsnätverk?

2016-03-04 09:51

SRAT och några andra Sacoförbund fortsätter arbetet med att starta upp chefsnätverk runt om i...

Friska arbetsplatser:
Mycket hänger på chefen

2016-02-29 15:28

Lagledaren är på plats, spelarna vet sina roller och har gemensam taktik. De samarbetar och stött...

Kategorier: Chef, Arbetsmiljö

Humor på arbetsplatsen skapar trygghet

2016-02-29 15:18

Humor kan vara otroligt viktigt för ett gott klimat på en arbetsplats. Men det gäller att vara...

SRAT och Saco växer

2016-02-09 08:18

SRAT växte med 11 procent under förra året. Den 1 januari 2015 fick vi Svenska Logopedförbundet s...

Akademikernas högskolepolitiska forum

2016-02-05 11:28

Onsdagen den 3 februari genomfördes Akademikernas högskolepolitiska forum i Stockholm. För dig so...

Ge oss verktyg att ta tag i klimatarbetet

2016-02-03 07:47

Idag genomförs Akademikernas Högkolepolitiska forum i Stockholm. Företrädare för 15 Sacoförbund h...

Ge oss verktyg att ta tag i klimatarbetet

2016-02-03 07:42

Idag genomförs Akademikernas Högkolepolitiska forum i Stockholm. Företrädare för 15 Sacoförbund h...

Pluggjobb.se
Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

2016-01-21 09:20

Här kan du som student hitta arbetsgivare inom kommun och landsting som letar efter just din...

Kategorier: Student, Anställning

Student adjungerad i SRATs förbundsstyrelse

2016-01-20 13:30

Vid förbundsstyrelsens decembersammanträde beslutades att adjungera logopedstudenten Malin Påhls...