Akademiker i samhällsbärande professioner

2016-11-15

Treårig utbildning till tandhygienist närmar sig

Tandhygienistutbildningen ska bli treårig. Till våren tas en ny examensbeskrivning fram på utbildningsdepartementet.

Regeringskansliet planerar att förändra examensbeskrivning för tandhygienistexamen inför att utbildningen blir treårig. Nu bildas en referensgrupp för att hjälpa utbildningsdepartementet utforma examensbeskrivningen. I den referensgruppen kommer en representant från Sveriges Tandhygienistförening (STHF) att delta.

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....