Akademiker i samhällsbärande professioner

www.välfärdsinsyn.se 2016-11-01

Svenska folket vill veta hur det står till med välfärden

Svenska folket vill veta hur det står till med välfärden, det framgår av rapporten "Koll på välfärden – bara för proffsen", som tagits fram av Välfärdsinsyn.

En stor del av allmänheten tror att det förekommer kvalitetsskillnader i välfärdens verksamheter men få vet hur de kan få tag i information om hur det egentligen ligger till. Det saknas en samlad information.

Inte heller medierna får godkänt. Bara 17 % av de tillfrågade i undersökningen anser att medierna gör ett bra jobb för att belysa kvalitetsskillnader i den offentligt finansierad vården och omsorgen.

- Kvalitet i välfärden uppstår i mötet mellan verksamhetens personal och patienten eller brukaren. Allmänheten har därför rätt att få veta: vem som äger eller driver en verksamhet, hur ekonomin ser ut, vilka personalens anställningsvillkor är, och naturligtvis kvaliteten ur ett brukarperspektiv. Det säger Roger Molin ordförande i Välfärdsinsyn, som är ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter inom vård och omsorg.

Välfärdsinsyn utvecklar nu en webbplats som ska ge allmänheten samlad information och insyn i offentligt finansierad vård och omsorg.

- Genom ökad insyn kan allmänheten ta ställning till om skattepengarna används till det de är avsedda för. Insyn och öppenhet leder i sin tur till bättre kvalitet och ökar tilltron till offentligt finansierad verksamhet", säger Roger Molin

Av undersökningarna som ligger till grund för rapporten framgår att:
# 95 procent anser att det är viktigt att få information om verksamhetens kvalitet hos organisationer och företag som bedriver vård och omsorg med skattepengar.

# 87 procent vill veta mer om ekonomi och ägarförhållanden samt personaltäthet och anställningsvillkor i välfärdens verksamheter.

# 79 procent tror att det finns avgörande skillnader i kvalitet mellan olika utförare.

# 61 procent säger att de har liten kännedom om vilka skillnader som faktiskt finns.

# 59 procent vet inte var de ska söka information. Bara 17 procent anser att medierna gör ett bra jobb för att belysa kvalitetsskillnaderna.

Rapporten "Koll på välfärden – bara för proffsen" bygger på två undersökningar, genomförda i april och oktober 2016, av undersökningsföretaget Novus, samt intervjuer med politiker och journalister med fokus på vård- och omsorg. Ladda ner rapporten här.

Bakom Välfärdsinsyn står arbetsgivarorganisationerna: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), KFO, Arbetsgivaralliansen, och Vårdföretagarna. Fackförbunden: Vision, Kommunal, Vårdförbundet, Naturvetarna, Fysioterapeuterna, Tjänstetandläkarna, Akademikerförbundet SSR, SRAT, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Psykologförbundet och Sveriges Farmaceuter.

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....