Akademiker i samhällsbärande professioner

SRAT-informationen 2016-07-05

Sommaren är intensiv för lotsarna

Lotsen Johan Berggren passar på att njuta av solen när han kan. Semesterdagarna blir inte så många för yrkeskåren som måste hjälpa sommarens alla fartyg i hamn.

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....