Akademiker i samhällsbärande professioner

2016-05-23

Nytt avtal tecknat på Svenska kyrkans område

Den 20 maj tecknade Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund (bland annat SRAT), ett nytt avtal om lön och allmänna bestämmelser med Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalsperioden löper mellan 1 april 2016 till den 31 mars 2017.

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....